Whale watching i Samaná Bay

På whale watching och den första skymten av en knölval.
Vi fick med en liten skymt av valen på bild.
Mäktig upplevelse!
Älskar Dominikanska Republiken! Det är så vackert här!

Whale watching

Idag har vi varit och spanat efter valar här i Dominikanska Republiken. Bussen kom och hämtade oss på hotellet klockan 8.00 imorse för att ta oss till båtarna som går ut i Samaná Bay.

Under januari till mars kommer knölvalarna ner från de kallare vattnen i norr till det varma och klara vattnet i Samaná Bay för att para sig och föda sina kalvar. Så många som 5 000 gigantiska knölvalar tros samlas på den vackra platsen i Dominikanska Republiken.

Även om det var jag som tryckte på om att vi skulle åka på ”whale watching” så var jag ändå lite skeptisk innan. Hade hört om allt ifrån den värsta sortens sjösjuka till att man knappt såg skymten av en enda val och att det var galet många båtar samlade på en och samma plats. Men så blev det inte riktigt för oss…

Vi åkte ut med en båt av katamaranmodell fast utan segel och alla fick sätta på sig flytvästar. Solen sken från en klarblå himmel. När vi kom längre ut från hamnen började vågorna gå högre och högre och svart moln började hopa sig. Och så började det ösregna. Vågorna var säkert uppåt fyra meter höga och folk satt och kräktes över bord. Vår familj mådde dock inte alls dåligt.

Men så såg vi plötsligt att det välkända sprutandet ur vattnet längre fram. Det var visserligen en bit bort men vi var garanterat knölvalarna på spåret. Sedan dröjde det inte länge förrän flera valar, både vuxna och kalvar, simmade kring båten. En val simmade precis under vår båt!

Tyvärr blev det inga vidare bilder. Vi ville fokusera på att se och uppleva valarna i nutid och bestämde redan innan vi åkte ut med båten att foton inte var det väsentliga. Men en liten skymt av en val hamnade iallafall med på bild…

Whale watching in Samaná Bay.

Whale watching in Samaná Bay

Today we went to observe the whales here in Dominican Republic. The bus came and picked us up at the hotel at 8:00 this morning to take us to the boats that go out in Samaná Bay.

In January to March, humpback whales come down from the colder waters in the north to the warm waters of Samaná Bay to mate and give birth to their calves. As many as 5000 giant humpback whales are believed to gather in this beautiful place in the Dominican Republic.

Even if it was me who pushed that we should go on ”whale watching” I was still a little skeptical before. Had heard about the worst kind of seasickness and that you hardly see a glimpse of a single whale and that it was too many boats gathered in one place. But that was not really what happened to us …

We went out in a catamaran but without sails and we all got to put on life jackets. The sun shone from a clear blue sky. When we got further out from the port the waves began to go higher and higher and the black clouds began to gather. And then it began to rain heavy. The waves were certainly up to four meters high and people sat and puked overboard. Our family did not feel sick at all though.

Then we suddenly saw the familiar spray force of the water ahead. It was admittedly a bit away but we were guaranteed the humpback whales on the track. And then it was not long until several whales, both adults and calves, swam around our boat. One whale even swam right under our boat!

Unfortunately, I did not get any great pictures of the whales. We wanted to focus on seeing and experiencing the whales in the present and decided before we went out with the boat that photos were not the most important part. But here you can have a small glimpse of one whale.

Karin Rahm

Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil.