Din partner avgör om du tränar eller inte

Du och din partner inspirerar varandra mer än ni tror.
Du och din partner inspirerar varandra mer än ni tror.

Det är ingen nyhet att det är lättare att komma iväg till träningen om man har en träningspartner men nu har studier bevisat att det faktiskt blir ännu lättare om din träningspartner också är din partner. Forskning som skett vid Tel Aviv University visade att om den ena partnern ökade på sin träning var det 70% större chans att även den andra partnern började träna mer.

Forskarna följe 3 261 par, först vid ett läkarbesök och sedan sex år senare. Vid båda besöken frågade forskarna om deras aktivitetsnivå uppgick till det rekommenderade, det vill säga minst 150 minuter träning med medelhög intensitet alternativt 75 minuter högintensiv träning per vecka.

Vid det första besöket uppnådde 45 procent av männen och 33 procent av fruarna de rekommenderade minuterna. Vid andra besöket, sex år senare, fann man att de män som hade kvinnor som tränade vid första besöket hade 70 procent större chans att själva börja träna enligt rekommendationerna. Och det omvända, att männen tränade vid första besöket, gav det 40 procent större chans att fruarna skulle uppnå de rekommenderad träningsminuterna vid besök nummer två.

Så se till att ha en positiv inverkan på din kärlek. Eller skyll på hen för att du inte kommer iväg till gymmet. 😉

//English

It is no news that it is easier to get to the gym if you have a training partner, but now, studies have proven that it actually becomes even easier if your training partner is also your actual partner. Research done at Tel Aviv University showed that if one partner increased the training there were 70% greater chance that also the other partner began working out more.

The researchers followed 3261 couples, first at a doctor’s appointment and then six years later. At both visits, researchers asked if the couples level of activity was the recommended, ie at least 150 minutes of moderate intensity exercise, alternatively 75 minutes of high intensity exercise per week.

At the first visit 45 percent of men and 33 percent of the wives achieved the recommended minutes. At the second visit, six years later, it was found that the men who had women who worked out by the first visit, had a 70 percent greater chance to start training as recommended. And the converse, where the men worked out at the first visit, gave the wives 40 percent greater chance to achieve the recommended amount of exercise minutes at visit number two.

So make sure to have a positive effect on your loved one. Or blame him or her for you not going to the gym. 😉

Karin Rahm

Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil.