Happiness Challenge – vilka är med mig?

Happiness Challenge
Lägg till en ny morgonrutin i Happiness Challenge

Happiness Challenge

Hej finingar! Hoppas att ni mår toppen!
Jag mår alldeles fantastiskt bra. Nästan alltid faktiskt. För även under mina dåliga dagar väljer jag ett positivt mindset som får mig att se allting från den ljusa sidan. Inte sagt att det alltid är enkelt, men med övning blir det bara lättare och lättare att leva mitt drömliv.
För alla er som också vill känna er gladare kommer jag i 30 dagar att köra en ”Happiness Challenge”. I denna utmaning kommer jag dela med mig av verktyg och små uppgifter varje dag som får dig att bli lyckligare. Jag lovar!
Är ni med mig? Jo, kom igen! Här kommer den första övningen;

Happiness Challenge 1) Lägg till en ny morgonrutin

Den här morgonrutinen kommer få dig att känna dig mer positiv redan från början av dagen. Allt du behöver är ett par minuter, ett papper och en penna.
Börja varje dag med att skriva ner tre saker från de senaste 24 timmarna som du är tacksam för. Kanske har du sovit gott hela natten eller druckit en god kopp kaffe. Det kan vara något stort eller litet men försök att vara utförlig och beskrivande.
Uppgiften kanske inte känns så avgörande för din lycka just nu men vänta och se vad som händer.
Välj glädje idag!
/Karin
Happiness Challenge
Choose happiness with ”Happiness Challenge”.

Happiness Challenge

Hi lovelies! Hope you are feeling great!
I feel absolutely fantastic. Almost always, actually. Even during my bad days I choose a positive mindset that allowes me to see things from the bright side. Not to say that it is always easy, but with practice it just becomes easier and easier to live my dream life.
For all of you who also want to feel happier, I will for 30 days, run a ”Happiness Challenge”. In this challenge, I will share tools and small tasks every day that makes you happier. I promise!
Are you with me? Come on! Here’s the first exercise;

Happiness Challenge 1) Add a new morning routine

This morning routine will make you feel more positive already from the start of the day. All you need is a couple of minutes, a paper and a pen.
Start every morning by writing down three things from the past 24 hours that you are grateful for. Maybe you slept well all night or drank a good cup of coffee. It can be something small or big, but try to be detailed and descriptive when writing.
The task might not seem so critical to your happiness right now, but wait and see what happens.
Choose happiness today!
/Karin
 
Karin Rahm

Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil.