Medverkar jag till hälsohetsen?

Inget smink, trassligt hår och nyvaken under morgonträningen.
Inget smink, trassligt hår och nyvaken under morgonträningen.

Jag sitter som vanligt i soffan och ska lägga upp dagens inspirationsbild på Instagram men så slår det mig plötsligt, inspirerar jag mina följare eller är det jag håller på med hälsohets? Jag blir osäker. Var går gränsen mellan inspiration och osunt hälsohets?

Det jag vill är att inspirera andra till en aktiv och hälsosam livsstil genom min blogg, min Facebooksida och mitt Instagramkonto och när jag postar skriver jag ofta några rader om hälsa och balans. Däremot kopplar jag sällan ihop mitt privatliv med mitt ”sociala medieliv” även om mina texter så klart färgas av var i livet jag är just då. När jag scrollar igenom mitt instagramgalleri möts jag av vackra färgglada bilder, solnedgångar och perfekta smoothies. Och nya träningsskor och en platt mage och tänker att det här är ju inte jag. Jo, det är klart att det är jag men det är inte hela mitt liv, bara utvalda delar. Utan att tänka efter, så klick, har jag postat en bild av mig själv, nyvaken, med rufsigt hår och utan smink, liggande på golvet i mitt vardagsrum i färd med morgonworkouten. Och det kändes så bra, att få visa hur det faktiskt också kan se ut utan fotograf eller stajlade smoothies.

De jag känner vet naturligtvis att jag inte alltid garnerar min smoothie med blommor och färska bär (snarare sveper den gröna drinken vid diskbänken, haha!) men mina tankar går till unga tjejer som följer mitt konto och tänker wow, hon äter så nyttigt och hon tränar så mycket. Jo, det gör jag, men jag har dagar då jag inte gör ett dugg, ligger i soffan och äter glass och vilar från sociala medier men det får inte mina följare se. Rätt eller fel?

Jag fick mig i alla fall en tankeställare. Så nu en utmaning till alla er med perfekta instagramkonton, vi behöver faktiskt inte bli privata bara för att vi är personliga. Visa flera sidor av dig själv, det gör dig faktiskt bara mer levande och intressant! Fler eller färre följare? Ja, det återstår att se, men det vi vet är att vi helt klart får ”rätt typ” av följare.

PS. Är du med på utmaningen, tagga gärna med #thisisme och pinga mig @karinrahm

//Do I contribute to health baiting?

I’m sitting on the sofa as usual just about to upload today’s inspirational  photo on Instagram but then, suddenly, it hits me, do I really inspire my followers or do they just feel the pressure to look good or act like me? I feel unsure. Where do you draw the line?

What I want is to inspire others to live an active and healthy lifestyle through my blog, my Facebook page and my Instagram account and when I post a photo I usually write a few words about health and balance. But I don´t mix up my personal life with my ”social media life” although my words, of course, are colored by where in life I’m at at the moment. When I scroll through my instagram gallery I see beautiful colorful images, sunsets and perfect smoothies. And new training shoes and a flat stomach and think that this is not me. Well, it’s me for sure but it’s not my whole life, only selected parts. So without thinking, click, and I posted a picture of myself, newly awake, with messy hair and without makeup, lying on the floor in my living room in the process of morning workout. And it felt so good, being human. No professional photografers, no perfect smoothies.

My family and friends of course, know that I do not always garnish my smoothie with flowers and fresh berries (rather drink my greens by the sink, ha ha!) But my thoughts go to those young girls who follow my account, maybe they are thinking wow, she eats so healthy and she work out so much. Well, I do, but I have days when I do not give a damn, lie on the couch and eat ice cream and shut down social media, but my followers won’t see that. Right or wrong?

It really got me thinking. So now a challenge to all of you with the ”perfect” instagram account, we don´t actually need  be private just because we are personal. Show more sides of yourself, it just makes you more vivid and interesting! More or fewer followers? That remains to be seen, but what we do know is that we  get the ”right” kind of followers.

PS. If you´re in for the challenge please tag with #thisisme and ping me @karinrahm

Karin Rahm

Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil.