Så blir du mer självsäker

Det finns människorna som strålar av självförtroende, ni vet de där personerna som lyser upp ett rum och drar alla blickar till sig. Och det handlar inte om utseende här utan om att vara trygg i sig själv. Man kan tro det är medfött men det finns några smarta knep att ta till för att öka sitt självförtroende.

Om du någon gång ibland känner dig stressad inför en ny situation eller över att prata med människor du inte känner bör du fortsätta läsa mina tips för en ökad tro på dig själv:

Lär dig att älska dig själv

Vi har alla saker vi inte gillar med oss själva. Skriv ner fem saker du inte är så nöjd med på en lapp, låt det gå några dagar och kom sedan tillbaka till dina anteckningar. Försök nu om du kan se det ”dåliga” på ett positivt sätt. Kanske måste du se det ur någon annans perspektiv och erinra dig komplimanger du fått tidigare. Det kommer få dig att tänka mer positiva tankar kring din person och därmed göra dig mer bekväm i dig själv.

Sluta vara negativ

Kanske är du inte själv medveten om att du bär på negativa tankar? Det kommer aldrig att gå, det är för svårt, jag vågar inte testa det där… Ta kontroll över dina tankar och injicera lite optimism. Du klarar mycket mer än du tror bara du har rätt mindset.

Slappna av och le

Att le är ett enkelt knep för att känna sig mer självsäker. Även om du måste fejka ditt leende så kommer du lyckas lura dig själv att du är positiv. Dessutom kan det ju hända att du får ett leende tillbaka. 🙂

Omge dig med positiva människor

Din omgivning har en stor påverkan på dig. Om dina vänner ständigt får dig att känna dig nere och dränerar dig på energi bör du kanske omvärdera dem. Det du behöver i din närhet är personer som stöttar dig, uppmuntrar dig, ger dig komplimanger, får dig att skratta och kan ge dig konstruktiv kritik.

Var inte rädd

Brist på självförtroende har oftast sitt ursprung i rädsla. Vi tänker det värsta tänkbara scenariot, minns hur pinsamt det var den där gången vi misslyckades och vi avskyr det okända. Det bästa sättet att komma över sin rädsla är att visualisera, föreställa sig själv i en situation där där vi klarar av uppgiften. Försök se det positiva i det negativa och om något skulle gå snett är det hela världen? Håll huvudet högt och kasta dig ut. Vad kan hända egentligen? Antingen vinner du eller så lär du dig något.

//There are people with great self-confidence, you know those people who brighten up a room and draw all eyes to them. And it’s not about looks here but about being confident in herself. You might think they were born with it but there are some easy tricks to use in order to increase your own self-confidence. If you occasionally feel stressed facing a new situation or talking to people you do not know, you should continue to read my tips for a greater belief in yourself:

Learn how to love yourself

We all have things we do not like about ourselves. Write down five things you are not so happy with on a paper, leave it for a few days and then come back to your notes. Now try to see the ”bad” in a positive way . Maybe you need to see it from another perspective and remind yourself of compliments you received earlier. It will make you think more positive thoughts about your person and therefore make you more comfortable in yourself.

Stop being negative

Maybe you’re not self- conscious that you carry negative thoughts? I will never make it, it’s too difficult, I don´t dare… Take control of your thoughts and inject some optimism. You can do a lot more than you think if you just have the right mindset .

Relax and smile

To smile is a simple trick to feel more confident. Even if you have to fake your smile, you will manage to fool yourself that you are positive. Additionally, someone might smile back at you. 🙂

Surround yourself by positive people

Your environment has a huge impact on you. If your friends constantly bring you down and drowning you out you should re-evaluate them. What you need in your vicinity are people who support you, encourage you, compliments you, make you laugh and give you constructive criticism.

Do not be afraid

Lack of confidence usually have their origin in fear. We think the worst case scenario, remember how embarrassing it was that time we failed and most of us hate the unknown. The best way to get over our fear is to visualize, imagine ourself in a situation where we are up to the task . Try to see the positive in the negative and if something should go wrong, so what? Hold your head high and jump. What can happen anyway? Either you win or you learn.

Karin Rahm

Kul att du hittat hit! Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil. Här delar jag med mig av mina bästa verktyg i form av goda recept, de senaste trenderna inom träning, mode och skönhet, roliga tips, mindfulness, resor, karriär och mina tankar kring allt och ingenting. Ja, som en riktigt bra kompis, fast på nätet. Välkommen till Karin Rahm - vårt community!