Sov sött i Simba säng

Simba
Simba kommer levererad i en yttepytte kartong.
Simba
Precis utvecklad.

Simba

Kommer ni ihåg att jag skrev att jag fick hem en ny dubbelsäng, Simba, i en liten kartong? Hur konstigt verkade inte det? Men saken är den att en kingsize bed faktiskt fick plats i den yttepyttelilla kartongen och att den vecklade ut sig och blev en helt vanlig säng.

Eller helt vanlig är den inte. Madrassen har 2 500 koniska fjädrar som rör sig både horisontellt och vertikalt och anpassar sig efter din kroppsform och dina rörelser. Dessutom har den ett minnesskum som följer din kroppsform. Skummet reagerar inte bara på tryck utan också på värme för att forma sig perfekt efter just din kropp. Det som också skiljer Simba från andra madrasser är att en och samma modell passar alla, oavsett kroppsvikt.

Simba är en nykomling i Sverige men är gammal i gemet på andra marknader med flera miljoner sålda madrasser. Jag tror att madrassen kommer att bli en vinnare även här.

Nu har jag sovit i sängen i ungefär en månad och jag är supernöjd. Till en början upplevde jag att madrassen kändes lite mjuk men nu sover jag som en prinsessa i den. Man känner verkligen hur madrassen formar sig efter kroppen och den känns härligt sval och skön. Ett stort extra plus för den smidiga leveransen till dörren i en liten kartong. Dessutom är priset i en liga för sig. Prisexempel 180 x 200 cm: 8 839 kronor.

Simba erbjuder 100 dagar nöjd kund-garanti, det betyder att du kan prova madrassen i 100 dagar. Är du inte nöjd kommer de och hämtar tillbaka madrassen utan kostnad.

Är du ute efter en ny säng kan du kan läsa mer om madrassen HÄR.

I samarbete med Simba

Simba
My new cozy bed from Simba.

Sleep tight in Simba

Do you remember I wrote that I got a new kingsize bed, Simba, delivered in a small box? How strange is that? But the thing is that a king-size bed actually fit in a tiny box and it unfolded and became an ordinary bed.

Or it’s not exactly ordinary. The mattress has 2,500 conical springs that move both horizontally and vertically and adapt to your body shape and your movements. In addition, it has a memory foam that follows your body shape. The foam responds not only to pressure but also to heat just to shape perfectly after your body. What also separates Simba from other mattresses is that one model fits everyone, regardless of body weight.

Simba is a newcomer in Sweden but is old in stock in other markets with several million mattresses sold. I think the mattress will be a winner here too.

Now I have slept in the bed for about a month and I am very pleased. At first the mattress felt a little soft but now I sleep like a princess in it. You really feel how the mattress is shaped by the body and it feels nice and cool. A big extra plus for the smooth delivery to the door in a small box. In addition, the price is in an own league, price example 180 x 200 cm: 8 839 SEK.

Simba offers 100 days of satisfied customer warranty, which means you can try the mattress for 100 days. If you are not satisfied, they will come back and collect the mattress free of charge.

Are you looking for a new bed you can read more about the mattress HERE.

In collaboration with Simba

Karin Rahm

Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil.