Så blir du mer produktiv

Har du mycket att göra på jobbet efter semestern? Mailkorgen är överfull, möten avlöser varandra och du har fortfarande inte lämnat in den där rapporten? De dagar jag har extremt mycket att göra kan jag nästan känna mig paralyserad, ha svårt att veta var jag ska börja och istället för att bocka av saker på min to do-lista, skjuts de upp till morgondagen och vips är man inne i en ond cirkel.

Men det finns faktiskt knep som åtminstone hjälper mig att få en bättre struktur på min arbetsdag och som därmed gör mig mer produktiv.

Tekniken går ut på att du jobbar i 25 minuters intervaller. Sedan tar du paus. Enkelt.

Vi har väl alla varit med om den där 30 minuter till deadline-stressen? Hur mycket får man inte gjort de minuterna? Den här tekniken bygger på samma sak, bara under mindre stressiga former. Och den kommer att få dig att jobba på supereffektivt under hela dagen inte bara de där sista 30 minuterna.

Så här fungerar det:

1. Bestäm din uppgift

2. Ställ klockan på 25 minuter

3. Koncentrera dig på din uppgift och enbart den tills larmet tjuter

4. Ta en 5 minuters paus

5. Upprepa

Efter 4 stycken 25 minuters intervaller bör du ta en lite längre paus på kanske 15-30 minuter för att återhämta dig. Du kan använda den här tekniken genom hela dagen eller bara för de uppgifter där du har svårt att koncentrera dig. Det är en fantastisk teknik som får dig att verkligen fokusera på det du gör, inte läsa det där mailet eller sms:et som plingade till i telefonen, eller kika på den där aviseringen från Facebook. Testa och du kommer få dubbelt så mycket gjort under din arbetsdag. Dessutom tar du förmodligen fler raster också. Inte illa, va?

//English

Do you have a lot to do at work after the holidays? The mail box is overflowing, one meeting is followed by another and you still have not filed that report? Those days, when I have extremely much to do, I can almost feel paralyzed, it is difficult to know where to start, and instead of checking off things on my to do list, one or two tasks would consistently be bumped onto the next day, and the next, and the next. And suddenly you are in a downward spiral.

But in fact there are tricks that will help you to get a better structure to your work and thus make you more productive.

The technique means that you are breaking up your work in 25-minute intervals. Then you take a pause. Quiet simple.

We have all been through that 30 minutes to deadline-stress, right? Think about how much you get done those minutes. This technology is based on the same thing, only in a less stressful form. And it will get you to work super efficiently throughout the day, and not just those last 30 minutes.

How it works:

1. Decide you task
2. Set the alarm for 25 minutes
3. Concentrate on your task and that only until the alarm sounds
4. Take a 5 minute break
5. Repeat

After four times of 25-minute intervals, you should take a little longer break of about 15-30 minutes to recover. You can use this technique throughout the day or just for the tasks where you find it difficult concentrating. It is an amazing technique that makes you really focus on what you are doing, not reading that email or message that you recieved, or look at that notification on Facebook. Try and you will get twice as much done during your working day. In addition, you are probably taking more breaks too. Not bad, huh?

Karin Rahm

Kul att du hittat hit! Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil. Här delar jag med mig av mina bästa verktyg i form av goda recept, de senaste trenderna inom träning, mode och skönhet, roliga tips, mindfulness, resor, karriär och mina tankar kring allt och ingenting. Ja, som en riktigt bra kompis, fast på nätet. Välkommen till Karin Rahm - vårt community!