Har du en osund relation till mat?

Vräker du i dig vid middagen? Testa att äta ett nyttigt mellanmål.
Vräker du i dig vid middagen? Testa att äta ett nyttigt mellanmål.

osund relation till mat

Äter du ofta så mycket att du känner dig proppmätt och illa till mods? Kanske är det så att du behöver se över din relation till mat? Här är några saker du kan tänka på om du känner att du ofta äter för mycket.

1. Många hoppar över frukosten för att spara in på kalorierna. Det är ett stort misstag, förutom att du sabbar din förbränning i långa loppet så kommer du troligtvis vara tokhungrig när du väl äter och kasta i dig alldeles för mycket. Ta istället för vana att äta en näringsrik och mättande frukost.

2. Det är okej att lämna mat på tallriken. Har du svårt att lämna mat? Det är ett invant beteende och äter du hellre upp än att kastar mat även fast du är mätt kanske du kan testa att ta en mindre portion istället för att lassa på en jätteportion, äta upp allt och sedan känna dig sprickfärdig.

3. När du tränat hårt och känner dig vrålhungrig äter du för snabbt och för mycket? Eller hinner du inte ens hem utan köper något riktigt osunt på vägen. Det här är en vanlig fälla, gå inte i den…

Det kommer mera…

4. Missar du mellanmålen? Vissa behöver mellanmål andra inte, hur mycket vi behöver äta är ju väldigt individuellt men för många kan ett nyttigt mellanmål mellan måltiderna göra att du inte vräker i dig för mycket på lunchen eller middagen. Testa vad som är bäst för dig.

5. Äter du när du är ledsen? Hjärnan reagerar genom att sända ut signaler av välbehag när vi äter. Det är därför inte konstigt att många tröstäter, för det hjälper faktiskt. För stunden. Nästa gång du tänker stoppa något i munnen fråga dig själv om du verkligen är hungrig.

6. Att äta framför datorn eller teven är ingen bra idé. När du äter bör du fokusera på din mat och på hur det smakar annars är risken stor att du slevar i dig per automatik utan att känna att du egentligen är mätt.

7. Är du hungrig igen? Men du åt ju nyss? Kan det vara så att du är törstig? Många har svårt att skilja på känslan av hunger och törst, testa att dricka ett glas vatten och se om du fortfarande är ”hungrig” tio minuter senare.

Följ mig gärna på Instagram!

Do you have an unhealthy relation to food? (

Osund relation till mat)

Do you frequently eat so much that you feel gorged and uncomfortable? Perhaps you need to look over your relationship with food? Here are some things you can think of if you often feel like you eat too much.

1. Many people skip breakfast to save on calories. It is a big mistake, except from sabotaging your metabolism, you will also be craving once you eat and then eat way too much. Instead, make eating a nutritious breakfast your new habit.

2. It’s okay to leave food on your plate. Do you have difficulty leaving food? It is a habitual pattern. Do you eat all there is on your plate rather than throwing it away even though you are full you may try to take a smaller portion instead of dumping a giant serving, eating up everything and then feel bursting.

3. Starving efter workout? And then you eat too quickly and too much? Or maybe you buy something really unhealthy on your way home. This is a common trap, do not go there

There are more to it….

4. Don´t you snack? Some people need to snack others don´t, how much we need to eat is of course very individual but for many, a healthy snack between meals make sure you do not gobbles up too much at lunch or dinner. Try what is best for you.

5. Do you eat when you’re sad? The brain reacts by sending out signals of pleasure when we eat. It is therefore not surprising that many eat for comfort, because it actually helps. For the moment. Next time you’re going to put something in your mouth, ask yourself if you are really hungry.

6. Eating in front of the computer or TV is not a good idea. When you eat, you should focus on your food and on how it tastes otherwise there is a risk of you eating automatically without feeling that you really are measured.

7. Are you hungry again? But you just ate? Could it be that you are thirsty? Many find it difficult to distinguish between the feeling of hunger and thirst, try to drink a glass of water and see if you still ”hungry” ten minutes later.

Karin Rahm

Kul att du hittat hit! Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil. Här delar jag med mig av mina bästa verktyg i form av goda recept, de senaste trenderna inom träning, mode och skönhet, roliga tips, mindfulness, resor, karriär och mina tankar kring allt och ingenting. Ja, som en riktigt bra kompis, fast på nätet. Välkommen till Karin Rahm - vårt community!