Meditation för nybörjare

Att vara mindful. Att vara i nuet. Det har blivit lite av en trend. Och jag är så glad för det! Äntligen ska vi stanna upp och fokusera på vad som är egentligen är viktigt.

Och att meditera är inte så läskigt och svårt som det låter. Man behöver inte ropa ut mantran eller räkna radband, allt man behöver är några få minuter med sig själv.

Depression kommer från tankar på det som varit medan oro kommer från våra förväntningar på framtiden. I nuet finns inget av detta, genom meditation ser du klarare och blir faktiskt lyckligare. Eftersom jag tror att många är nyfikna på meditation tänkte jag tipsa om tre enkla sätt att meditera. Perfekt för dig som är nybörjare!

Andningsmeditation

Den här meditationen gör dig lugnare på direkten.
Ta djupa andetag, hela vägen ner i magen, håll andan en sekund och andas sedan ut. Upprepa tills du känner dig mer harmonisk. Enkelt att göra när och var som helst!

Mindful meditation

För dig som vill reducera stress.
Den här typen av meditation kallas för ”rörelsemeditation”. Samtidigt som du går lägger du allt ditt fokus på dina fötter. Vad händer i dina fötter? Hur känns det? Flytta sedan ditt fokus till benen, höfterna, din överkropp, armarna, händerna. Var nyfiken på dig själv!
Du kan också se dig omkring och fokusera på något du tycker om, vad som helst, ett bokomslag, en vacker vy, eller en blomma. Vad är det du tycker om med den/det? Hur skulle du beskriva den/det?

Meditation med medkänsla

Stäng dina ögon och börja andas långsamt, fokusera verkligen på din in- och utandning. Upprepa tyst för dig själv ”Var lycklig, var hälsosam, var lugn” i en till två minuter. Efter det, projicera samma mantran på någon du älskar i en till två minuter. Och nu, tänk på någon som du behöver förlåta och upprepa samma mantran igen under lika lång tid. Avslutningsvis, upprepa dessa mantran medan du tänker på hela din gemenskap, även de du inte känner i din närhet.
Det kan vara svårt i början men när du kommit in i det kommer det ge dig en mer positiv attityd och en högre acceptens, både av dig själv och andra.

Lycka till med meditationen!

//To be mindful. To be aware. It has become a trend. And I´m so happy about it! Finally, we will stop the rush and focus on what´s really important.

And to meditate is not so scary and hard as it sounds. You don´t have to shout out mantras or counting paternoster, all you need is a few minutes with yourself.

Depression comes from thoughts of the past and anxiety stems from our expectations for the future. The present is free from both, allowing you to see more clearly and actually be happier. Since I believe many are curious about meditation, I thought I would tell you three simple ways to meditate. Perfect for beginners!

Breathing meditation

This meditation will calm you down immediately.
Take deep breaths, all the way into your belly, hold for a second and then exhale. Repeat this until you are calm. A simple meditation you could do wherever and whenever you want!

Mindfulness meditation

If you want to reduce stress.
This type of meditation is called ”moving meditation”. While you walk add all your focus on your feet. What happens in your feet? How does it feel? Then move your focus to your legs, hips, your torso, arms, hands. Be curious about yourself!
You can also look around you and focus on something you like, whatever, a book cover, a beautiful view, or a flower. What is it you like about it? How would you describe it?

Compassion Meditation

Close your eyes and begin to breathe slowly, really focusing on your inhale and exhale. Repeat silently to yourself ”Be happy, be healthy, be still” for one or two minutes. After that, project the same mantras on someone you love in one or two minutes. Now think of someone you need to forgive and repeat the same mantras again for the same amount of time. Finally, repeat these mantras while you think about your whole community, even those you do not know.
It may be difficult at first but once you get into it, it will give you a more positive attitude and a greater acceptance, both of yourself and others.

Good luck with your meditation!

Karin Rahm

Kul att du hittat hit! Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil. Här delar jag med mig av mina bästa verktyg i form av goda recept, de senaste trenderna inom träning, mode och skönhet, roliga tips, mindfulness, resor, karriär och mina tankar kring allt och ingenting. Ja, som en riktigt bra kompis, fast på nätet. Välkommen till Karin Rahm - vårt community!