Träckprov från häst? När ska det tas?

Träckprov
När ska man egentligen ta träckprov från sin häst? Och när ska man göra en tilläggsanalys?

Träckprov från häst? När? – i betalt samarbete med kollamasken

Trots att jag har haft häst i flera år nu kommer jag aldrig ihåg när på året träckproven ska tas. Hur var det nu? Var det på våren eller hösten man skulle göra en tilläggsanalys? Undrar ni samma sak?

Här klargör jag vad som gäller inför sommarbetet.

När det grönskar

När det börjar grönska ute, det är då det är dags att ta träckprov från din häst. För vi vill i god tid innan hästarna släpps på sommarbete skicka in prov samt hinna få svar på analysen. Att få svar på stor blodmaskanalysen tar i normalfallet cirka 14 dagar. Numera erbjuder även labben PCR-analys av blodmask och bandmask vilket ger svar på 2-5 dagar.

Det är alltså på våren när det finns vuxna äggproducerande maskar i tarmen som vi ska ta träckprov. Ett riktmärke tidsmässigt kan vara när björkarna börjar få blad, i stora delar av landet brukar det vara i april/maj.

Vi bör ta träckprov från alla hästar

Numera rekommenderas att man tar prov på alla hästar för att kunna utröna vilka individer som behöver behandling. Ett EPG-antal (egg per gram/ägg per gram) kan också tolkas olika beroende på hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och andra faktorer. Det är med andra ord mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret av din analys.

Skydda betet

Förenklat kan vi säga att man provtar och avmaskar hästarna för att skydda betena. Vi vill inte att hästarna skall bli smittade på betet så vi kontrollerar att de inte tar med sig parasiter in på sommarbetet där den mesta smittan sker. Under betesperioden provtar man alternativt avmaskar de hästar som låg högt i EPG-tal vid vårprovtagningen enligt de intervall som gäller för respektive avmaskningsmedel.

Vid lågt EPG-tal utgör ingen av hästens parasiter någon fara, det är om de blir många som parasiterna kan bli farliga.

Varför tilläggsanalys?

Så för att hålla nere parasiterna på betena är det alltså på våren vi lämnar träckprov samt gör tilläggsanalyser på stor blodmask och eller bandmask. I en grundanalys ser labbet ägg från de vanligaste rundmaskarna, såsom blodmask, spolmask och fölmask. För bandmask och stor blodmask krävs en tilläggsanalys.

Vad kostar ett träckprov då?

I Sverige finns det flera olika laboratorier som utför analyser av träck. Men jag brukar alltid använda mig av Vidilabs produkt kollamasken. Jag tycker att kollamasken är lätt att beställa och använda och har alltid givit ett smidigt svar och bra kontakt med veterinär om det behövs för att tolka provsvaren.

En grundanalys för en häst kostar med kollamasken 345 kronor i skrivande stund. Analyserar du flera hästars träck samtidigt blir priset lägre per häst.

Hela prislistan för grundanalyser samt olika tilläggsanalyser hittar du på hemsidan: kollamasken.nu

Så går det till

Du beställer enkelt din träckanalys HÄR. Några dagar senare kommer ett paket på posten med en liten kartong innehållande instruktioner, följesedel och provtagningspåse/påsar.

Instruktionerna är enkla, du tar träck från din häst, fyller upp till markeringen på provtagningspåsen och märker upp påsen med hästens namn. Fyll i följesedeln med namn, adress, hästarnas namn etc. Lägg träckpåsar och följesedel i kartongen och förslut med den röda tejpbiten som medföljer. Returporto är redan betalt så du behöver bara lägga den förslutna kartongen i närmaste postlåda.

Tänk på att träckprovet får vara max fem dagar gammalt vid ankomst till laboratoriet så det kan vara en god idé att skicka ditt träckprov en måndag eller tisdag ifall att det skulle bli förseningar i postgången.

Och du, det är hög tid att beställa hem din analys nu om du inte redan gjort det.

Karin Rahm

Det är jag som är Karin Rahm och jag vill vara din inspiration till att leva en aktiv, rolig, balanserad och hälsosam livsstil.